Stomatologie Praha 2

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie se zabývá léčbou defektů zubů všemi druhy výplní a léčbou zubní dřeně.
Amalgamové výplně jsou i dnes stále velmi používaným materiálem pro ošetření především zadních zubů. Dnešní amalgám je zcela bezpečným materiálem. Přesný poměr amalgamového prášku a rtuti zajišťuje jeho dokonalé vlastnosti a minimalizuje riziko uvolňování škodlivých látek do organizmu. Pro svou nulovou estetiku a nároky na větší obroušení zubu pro své ukotvení, je postupně vytěsňován fotokompozitními materiály.
Fotokompozitní neboli bílé výplně jsou v současnosti nejpoužívanějším materiálem v moderní stomatologii. Svými vynikajícími vlastnostmi a hlavně dokonalou estetikou zcela nahradily amalgám. Jsou velmi přátelské k tvrdým zubním tkáním, nebot´vazba na zub je chemická, nikoliv mechanická. Proto ošetřovaný zub není třeba tolik brousit. Jediné omezení v jejich použití je u pacientů s velmi vysokou kazivostí, kde si nemůžeme být jisti jejich dhouhodobou stabilitou.
Proto byly vyvinuty skloionomerní cementy, které jsou vhodné všude tam, kde je vysoké riziko vzniku zubního kazu, či už demineralizovaná sklovina a pacient chce bílou výplň. Tento výplňový materiál vyniká svou schopností přímé vazby na povrch zubu a uvolňuje fluoridové ionty. Proto je velmi vhodný pro ošetření
mléčných zubů, kdy jej někdy můžeme použít i bez vrtání. Což je velká výhoda, zvláště u velmi malých dětí.

Ošetření kořenových kanálků

Pokud není zubní kaz včas a správně ošetřen, infekce postupně proniká až do dřeňové dutiny (nervu) zubu. Pak je nezbytné provést tzv. endodontické ošetření, neboli ošetrřní kořenových kanálků zubu.
Zákrok je ve většině případů bezbolestný a spočívá v nalezení a zprůchodnění všech kořenových kanálků, jejich rozšíření, ručními či rotačními nástroji, dokonalé dezinfekci a jejich trojrozměrném zaplnění. Následně je vše zkontrolováno na digitálním RVG snímku.
Zub s kvalitně ošetřeným kořenovým systémem je plnohodnotnou součástí chrupu a může sloužit stejně dlouho jako zub vitální.

Záchovná stomatologie Praha 2