Stomatologie Valdek

Protetika

Úkolem protetického ošetření je náhrada destruovaných a chybějících zubů nebo skupiny zubů náhradami fixními nebo snímacími.

Fixní náhrady jsou vždy pevně nacementovány na nabroušené zuby.
Nabízíme:
– estetické celokeramické fazety, korunky a můstky, které jsou navržené a konstruované počítačem CEREC CAD/CAM systémem. Jejich zhotovení předchází otisk nabroušených zubů, optické 3D skenování, počítačová 3D realizace modelu korunky a její vyfrézování z keramického bloku.
– osvědčené a odolné metalokeramické korunky a můstky, kdy je tenká kovová konstrukce zhotovaná z odolných vysokotavitelných slitin a na ni je vrstven keramický materiál.

U větších defektů chrupu, ztráta velkých skupin zubů nebo všech zubů, které nemůžeme řešit fixními náhradami, se používají náhrady snímatelné.

  • částečně snímatelné náhrady sponové a nesponové
  • hybridní náhrady
  • celkové náhrady
protetika